Hjem

Velkommen til Helgeroafergene

Høsten 2020 skal Helgeroafergene levere Frisk Oslofjord i Viken og Vestfold/Telemark sammen med Færder nasjonalpark, Ytre Hvaler nasjonalpark, Vestfold og Telemark fylkeskommune, Viken fylkeskommune, Inspiria Science center, Havforskningsinstituttet, Kartverket, Norges geologiske undersøkelser, NIVA, Kongsberg maritime, Fiskeridirektoratet og Miljødirektoratet.

107 videregående skoler skal få tilbud om tur på undervisningsbåtene MS Rognfjell og MS Ny Vigra 3. På båtene får elevene se hva som lever og bor nede i dypet. De får innsyn i ørsmå planter og dyrs verden – ved bruk av mikroskop, ulike instrumenter og teknologi.

Båtene er flytende klasserom og gir en ny og fleksibel undervisningsarena. På begge båtene finnes høyteknologisk søkeutstyr som kartlegger havbunnen. Utstyret, en såkalt sidesøkende sonar utviklet av Kongsberg maritime, er optimalisert for å finne ting som ligger på havbunn. Det kan for eksempel være gamle sykler, vrakdeler eller spøkelsesteiner.